?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Flag Next Entry
Есть повод: 92 года назад в Ижевске был открыт памятник героям революции
поэт, Ольга Алексеева
olga11april
http://izhlife.ru/histories/47709-est-povod-92-goda-nazad-v-izhevske-byl-otkryt-pamyatnik-geroyam-revolyucii.html